Forbrugsgoder, inden for økonomi varer og tjenesteydelser, som indgår i det endelige forbrug, i modsætning til fx råvarer, halvfabrikata og investeringsgoder.