Forbolestere, gruppe af organiske forbindelser, som anvendes inden for molekylærbiologien til at stimulere delingen af celler i kultur; stofferne er kræftfremkaldende. Forbolestere er karakteriseret ved at have to variable fedtsyregrupper, der via en esterbinding er forbundet til en forbolgruppe.