Fonotypi, (gr. lydtryk, fono- + -typi), et lydskriftsystem for engelsk.