Fonautograf, (gr. fon- + auto- + -graf), apparat, der selv optegner lydsvingninger fra et tonende legeme; sammenlign med kymograf.