Kymograf, (gr. kymo- + -graf), apparat til optegning af bølgeformede bevægelser (fx lydsvingninger, blodtryk, muskelsammentrækninger).