Folkebiblioteker, offentlige biblioteker af alment dannende og oplysende karakter, hvis økonomiske drift varetages af kommunerne; se bibliotek og Danmark (biblioteksvæsen).