Fluksion, (af lat. fluxio, af fluere flyde, strømme), flydning; flyden.