Fleksjob, job med særlige løn- og arbejdsbetingelser for personer, der ikke kan klare de alm. krav til effektivitet og kvalifikationer. Ordningen blev indført ved lov 1997 til dels som erstatning for skånejob.