Skånejob, særligt job med løntilskud, udelukkende beregnet for førtidspensionister, der ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår. Se også fleksjob.