Skånejob, der i dag betegnes som job med løntilskud for førtidspensionister, der ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår. Se også fleksjob. Det var og er som udgangspunkt en mulighed for at bevare en kontakt til arbejdsmarkedet. Det skal være, hvad der betegnes som rimeligt og administreres af kommunerne.