Fleksion, (af lat. flexio 'bøjning', af flectere 'bøje'), i sprogvidenskaben betegnelse for bøjning, dvs. formveksel inden for de morfologiske kategorier, der karakteriserer de enkelte ordklasser. Fleksion står i modsætning til derivation; se også morfologi.