Derivation, (af lat. derivare 'aflede'), afledning af et ord fra et andet, især ved præ- og suffikser. Se ord.