Flammepunkt, den laveste temperatur, hvorved en brændbar væske afgiver antændelige dampe. For at en antændelse kan finde sted, skal dampene opvarmes til antændelsestemperaturen. Eksempler på flammepunkter: benzin −24 °C, petroleum 40 °C, fyringsolie 75 °C og sprit 12 °C.