Antændelsestemperatur, den temperatur, hvortil et stof skal opvarmes for at bryde i brand i atmosfærisk luft.