Fjerndrab er drab på et offer, som gerningspersonen ikke kender personligt, fx drab på en tilfældigt forbipasserende eller nedskydning af tilfældige besøgende i et cafeteria. Selvom fjerndrab synes at forekomme hyppigere end tidligere, kan der i Danmark gå år imellem, at det sker. I USA udgør fjerndrab en ikke ubetydelig del af det samlede drabsbillede. Personer, der begår fjerndrab, er oftest stærkt personlighedsafvigende og socialt belastede.