Fjergræs, Stipa, slægt i græsfamilien med ca. 300 arter, især i tørre egne i Vest- og Centralasien, Middelhavsområdet og Amerika. De er oftest flerårige og tæt tuede med stive, indrullede blade og en smal top af enblomstrede småaks. Dækbladene har i reglen en stærkt forlænget, ofte fjerformet stak. Nogle arter er karakterplanter på de sydrussiske stepper og i tilsvarende områder i Nord- og Sydamerika. Der fremstilles papir, reb og måtter af visse arter af fjergræs.