Fjæren er en betegnelse for den del af kysten, som er tørlagt ved lavvande og vanddækket ved højvande. I områder med udpræget tidevand kaldes den også for tidevandszonen.