Fjæren, (beslægtet med fjern, af oldn. fjar), betegnelse for den del af kysten, som er tørlagt ved lavvande og vanddækket ved højvande; kaldes i områder med udpræget tidevand for tidevandszonen.