Fixkøb er det forhold, hvor køberen har betinget sig levering på et bestemt tidspunkt, fx levering af bryllupskjole, jf. Købelovens § 21, stk. 2.