Fiskeri- og søfartsskoler, findes flere steder i Danmark. Navigatører uddannes på Fanø, i Marstal og i Svendborg. Kyst- og fiskeskipperuddannelsen finder sted i Skagen, Rønne og på Fanø. Grunduddannelse for søfarende sker på skoler i Frederikshavn og på Fanø samt på statens skoleskib Danmark. Se også fiskeriuddannelser og søfart.