Fiskeriuddannelser, For at blive erhvervsfisker skal man have det blå bevis, der er en toårig uddannelse med en kombination af skolegang og praktik. For at blive skipper på eget fartøj over 20 BRT kræves endvidere en uddannelse som fiskeskipper samt diverse sikkerheds- og brandkurser. Der findes fiskeriskoler i Grenaa og Thyborøn og skipperskoler i Skagen, på Fanø og i Nyhavn, København. Fiskeriteknolog er en mellemlederuddannelse med sigte på ansættelse inden for fiskeforarbejdning og konsulentvirksomhed. På Aalborg Universitet findes en fiskerilinje, der uddanner ingeniører med særligt henblik på fiskerisektoren.