Fiskal føderalisme er læren om, hvilke offentlige opgaver en central regering overlader til enkeltstater, regioner eller lokale myndigheder, samt om finansieringen af disse opgaver, herunder ydelsen af tilskud fra den centrale myndighed til andre myndigheder. Begrebet fik sin nuværende betydning i den amerikanske økonom Wallace E. Oates' Fiscal Federalism fra 1972.