Finlandssvenskere, Finlands svensktalende befolkning. Omkring 1850 satte en sprogstrid skel mellem finsk- og svensktalende. Det medførte, at de svensktalende blev bevidst om deres sproglige og nationale egenart og begyndte at organisere sig kulturelt og politisk, hvorved begrebet finlandssvensk opstod. Betegnelsen bruges nu alment om svensktalende finner; fra i 1800-t. at udgøre ca. 15% af befolkningen er deres andel faldet til ca. 6%. Se også fennomaner og svekomaner.