Finlandisering, begrebet betegner en svag og eftergivende udenrigspolitik og bruges oftest nedsættende. Det blev skabt i 1960'erne med reference til Finlands politik over for Sovjetunionen og anvendt til at beskrive risikoen ved den tyske forsoningspolitik over for Sovjetunionen. Fra finsk side har man altid anset begrebet for misvisende; efter den kolde krig har det mistet sin aktualitet.