Finit, begrænset; finit verbum (se verbum); det modsatte af infinit.