Finish - sportskamp, (eng. finish, af oldfr. fenir, af lat. finire, af finis afslutning, ende), slutningskamp; opløb; slutningen af en sportskamp.