Filtrust, Cronartium, slægt af rustsvampe med værtsskifte. Den ene vært er altid forskellige arter af fyr, hvorpå der findes encellede spermatier, der fungerer som befrugtningsenheder, og gule, blæreformede skålrustanlæg, hvori der produceres spredningssporer. Filtrust stammer fra Nordamerika, men blev indslæbt til Europa med amerikanske fyrretræer, hvorfra svampen har spredt sig til ribs og solbær.