Figurabilitet, (af lat.), den egenskab at kunne formes.