Figur, (af lat. figura 'skikkelse, form, udseende', af fingere 'danne'), i geometrien almindeligvis synonymt med en tegning. Mere filosofisk er en figur den konkrete realisation af en abstrakt form. Kugleformen realiseres således af en figur i rummet, hvor punkterne har en fast afstand (radius) fra et fast punkt (centrum).