Fenacetin, ethoxyacetanilid, lægemiddel med febernedsættende og smertestillende egenskaber. Det omdannes i organismen delvis til paracetamol. Fenacetin blev især tidligere anvendt i mange kombinationspræparater til behandling af lettere smerter, men er siden 1970'erne taget af markedet pga. mistanke om, at langvarig anvendelse kan fremkalde alvorlige nyrelidelser.