Femtedagsfeber, febris quintana, skyttegravsfeber, smitsom sygdom fremkaldt af bakterien Rochalimaea quintana (tidl. benævnt Bartonella quintana), der overføres med kropslus. Sygdommen viser sig ved gentagne voldsomme feberanfald og var meget udbredt i fangelejre og hos skyttegravssoldater under 1. Verdenskrig. Sygdommen sås i mindre omfang også under 2. Verdenskrig, men forekommer tilsyneladende ikke derefter.