Feministisk betyder ‘som vedrører feminisme’ eller ‘som vedrører feminister’.