Farsi, den arabiserede form af persisk parsi, da lyden p ikke findes på arabisk. Farsi, som er det eneste iranske sprog, der er litterært dokumenteret i hhv. old-, middel- og nypersisk, er Irans officielle sprog og bruges både administrativt og litterært, også efter revolutionen i 1979. Sproget dari i Afghanistan og Tadsjikistan er næsten identisk med farsi. Se også iranske sprog og persisk.