Farm, (af eng. farm, opr. forpagtergård, af fr. ferme bondegård, af lat. firma fastsat betaling, af firmare gøre fast, af firmus fast), landejendom; avlsgård.