Fanelen, len, som lensherren i middelalderen overlod til en fyrstelig lensmand ved at overrække ham en fane som tegn på retten til lenet. Som eksempel kan nævnes hertugdømmet Sønderjylland. Se også lensvæsen.