Fakultet, \(n!\), er betegnelsen for produktet af de naturlige tal fra 1 til \(n\). Det skrives \(n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ...\cdot n\); specielt medtages pr. definition også \(0! = 1\). Produktet betegner antallet af rækkefølger, man kan stille \(n\) genstande i, hvorfor det spiller en central rolle i kombinatorik. Fakultet indgår også i definitionen af binomialkoefficient. Betegnelsen fakultet stammer fra 1808 efter forslag fra den tyske matematiker Christian Kramp (1760-1826).