Faktisk vildfarelse er inden for strafferetten et udtryk for misforståelse af faktiske omstændigheder eller uvidenhed om dem. Hvis en person fx tror, at en ting, som han tager, er hans egen, kan der ikke straffes for tyveri; der mangler forsæt; og hvis han omvendt ikke ved, at en person, som han skyder på, allerede er død, kan der kun straffes for forsøg på drab.