Førsteklasses bygning, bygning med ydervægge, der er opført af mursten, beton eller ubrændbare plader, og med bærende konstruktioner og etageadskillelser af mur eller beton. Om en bygning kan betegnes som en førsteklasses bygning, har betydning for forsikringspræmiens størrelse.