Færdselspoliti, motorcykelbetjente fra Rigspolitichefens Ordenspolitiafdeling, der assisterer med færdselsovervågning i politikredsene; se også politi.