Fællestestamente, dokument, der i testationsøjemed er oprettet af flere personer i fællesskab. Ofte disponerer testatorerne, fx to ægtefæller eller to samlevende, ved gensidigt at indsætte hinanden som arvinger og ved tillige at bestemme, hvem formuen skal tilfalde ved den længstlevendes død. Se gensidigt testamente.