Exp, matematisk betegnelse for den naturlige eksponentialfunktion.