Ex tunc, (latin), fra da af, dvs. med tilbagevirkende kraft.