En estrade er en forhøjning af gulvet i et rum, anvendt til dans eller optræden eller til placering af fx en tronstol eller et alter.