En esplanade er et fladt åbent område mellem et befæstningsanlæg og anden bebyggelse, der sikrer frit skudfelt fra befæstningen.