Epizooti er en ældre betegnelse for sygdomsforekomst i husdyrpopulationer. Epizootisk/epidemisk udvikling af en sygdom indtræder, når antallet af nye tilfælde af sygdommen, den såkaldte incidens, stiger. En typisk epidemikurve ses ved mund- og klovsyge, hvor antallet af nye tilfælde ca. fordobles hver uge under opbygningen af epizootien.