Epistemisk, (af gr. episteme viden), videnskabelig; hvad der ud fra velbegrundet viden må regnes for rigtigt. Se epistemisk logik og logik.