Episkopat, (af lat. episcopatus, af gr.), 1. bispedømme; en biskops embede; 2. alle et lands biskopper tilsammen.