Episk digtning, (se episk), fortællende litteratur (omfatter epos (fortællende digt), roman og novelle); sammenlign med lyrik.