Enogtyve krav, 21 territoriale, politiske og økonomiske krav fremsat i 1915 af Japan over for Den Kinesiske Republik. Efter at være indtrådt i 1. Verdenskrig ønskede Japan at sikre sit fodfæste i Kina. Kravene fremkaldte stærke antijapanske reaktioner i Kina. Efter en delvis lempelse tiltrådte Kina samme år kravene. Se også Japan (historie) og Kina (historie).