Enhedsværdiindeks, indeks for værdi pr. mængdeenhed, fx værdi i kr. divideret med vægt i kg. Indekset anvendes især for import og eksport af varer, se prisstatistik.