Energirude, type af termorude, som har bedre isolering end en gammeldags termorude. Dette opnås med helt klare metalbelægninger på det ene glas (energiglas) der vender ind mod termorudens hulrum, der reflekterer langbølget stuevarme tilbage i rummet, men tillader kortbølget sollys og solstråling at komme ind. Med gasfyldninger af fx argon i luftmellemrummet forbedres isoleringen yderligere (mindre konvektion), så varmetabet kan mere end halveres i forhold til en gammeldags termorude. Den bedre isolering giver ligeledes bedre komfort og mindre indvendig kondens pga. højere overfladetemperatur på glasset, men øger risikoen for udvendig kondens, når energitabet indefra ikke er stort nok til at holde yderglassets temperatur over dugpunktet for udeluft. Se også glas.