Encyklopædisk, (se encyklopædi), omfattende hele den menneskelige viden.